Kwaliteit en erkenning

logo_nobtra_klein

Remco Heijnen is erkend NOBTRA -trainer. NOBTRA staat voor Nederlandse Orde van Beroepstrainers en is gericht op het erkennen, toetsen en ontwikkelen van beroepstrainers die werkzaam zijn op het gebied van persoons- en groepsgerichte trainingen. Door aangesloten te zijn bij de NOBTRA heeft u als opdrachtgever meer duidelijkheid over de kwaliteiten van de trainer.

STIR_LOGO_web

Remco Heijnen is erkend StiR teamcoach. Stichting Registratie, kortweg StiR, is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties en registers beheert van supervisoren, coaches en overige professioneel begeleiders. StiR is daarmee een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland.

CRKBO_Instelling

De Zaak voor Crisiskunde is ingeschreven in het register voor CRKBO instellingen, het Nederlandse register voor (kort) beroepsonderwijs. Dit betekent dat de Zaak voor Crisiskunde voldoet aan voorwaarden, gedragscode en uitgangspunten van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs.

CRKBO_Docent_CMYK

Remco Heijnen is ingeschreven in het Centraal Register kort Beroepsonderwijs. Er is daarmee voldaan aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Het CRKBO is er voor alle opleidingen die zijn gericht op het beter laten functioneren van personen in hun werkomgeving.

Direct naar: