Een Zaak voor Crisiskunde?

Een ad-hoc samengesteld crisisteam wordt niet vanzelf een effectieve eenheid. Hoe zorg je ervoor dat dit wel gebeurt en dat het team optimaal functioneert? Dat is waar de Zaak voor Crisiskunde zich in specialiseert, door middel van het ontwerpen en uitvoeren van doel- en praktijkgerichte trainingen en (team)coaching tijdens oefeningen.

Grootschalige incidenten, calamiteiten en crises betekenen vaak veel chaos en onzekerheid. De gevolgen zijn aanzienlijk en de bestrijding is een complexe aangelegenheid. Men verwacht dat hier adequaat wordt gehandeld. Een crisisteam wordt bijeen geroepen en moet op basis van beperkte informatie, onder dynamische omstandigheden en tijdsdruk de juiste beslissingen nemen. Geen gemakkelijke opgave.

Werken in stressvolle omstandigheden vraagt om getrainde teams met goed ontwikkelde vaardigheden. Crisisteams en andere ‘High Reliability Teams’ hebben baat bij een aantal essentiële teamcompetenties die wij graag kaderen binnen het gedachtegoed van Team Resource Management. Gericht op kennis, houding en gedrag voor het werkbaar omgaan met complexiteit en dynamiek in teams. Denk aan gezamenlijke beeldvorming en besluitvorming enerzijds en leiderschap, communicatie en teamleren anderzijds. Ook wel de ‘non-technical skills’ (NTS) genoemd.

Skills die een open houding noodzakelijk maken en waar hobbels als frustratie en gedoe erbij horen. In de onderstroom van teams speelt meer dan wat we zien en horen en dat heeft veel invloed op ons gedrag en functioneren. Dit werkt een disfunctionele samenwerking en het maken van fouten in de hand.

Veel aandacht gaat doorgaans uit naar het trainen en oefenen van de specialistische taak die mensen uit het team moeten uitvoeren. Uit evaluaties blijkt echter dat het daar vaak niet op fout gaat. Waarop dan wel? Dan komt het antwoord bijna altijd neer op de menselijke factor en een gebrek aan professionele samenwerking en communicatie. En dat is juist waar onze trainingen en oefeningen op gericht zijn.

Wilt u meer weten over hoe het proces in zijn werk gaat? Hier leest u alles over onze uitgangspunten en de manier waarop we werken. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen.

 

 

Direct naar: