Training conflicthantering

Zonder gedoe geen creativiteit

Mensen hebben het niet graag over conflicten. Een conflict wordt vaak ervaren als iets negatiefs. Toch ontstaan ze elke dag en kunnen, indien juist gehanteerd, op een positieve manier bijdragen aan het team. Door het benutten van een conflict kan het team de samenwerking verdiepen en zorgen voor creativiteit tijdens crisisbesluitvorming. Het vraagt om conflictvaardigheid, een complexe competentie waarbij meerdere vaardigheden en persoonlijke eigenschappen samenkomen.

Kerninformatie

☉ Training conflicthantering
☉ Open inschrijving of incompany
☉ Maximaal 12 personen
☉ 1 dag
☉ Incl. online leeromgeving

Resultaat na de training:

Na de training conflicthantering zijn deelnemers meer conflictvaardig. Zij zijn in staat conflicten te creëren, te doorlopen en op te lossen. Gericht op een zo groot mogelijk groei-effect in het team.

✔ Deelnemers kunnen conflictsituaties herkennen.
✔ Deelnemers begrijpen de mechanismen bij het doorlopen van conflicten.
✔ Deelnemers zien conflicten als een instrument voor duidelijkheid en vindingrijkheid.
✔ Deelnemers begrijpen hun eigen kwaliteiten en valkuilen bij conflicten.
✔ Deelnemers kunnen gezamenlijk reflecteren op conflicten in het team.

Voor wie

De training is geschikt voor voorzitters, deelnemers, managers en complete teams, voor professionals die onder hectiek en tijdsdruk besluiten nemen. De training wordt steeds op maat gemaakt. Op maat voor de deelnemers en organisatie en gericht op de leervraag.

Voor bijvoorbeeld gemeenten, veiligheidsregio’s, bedrijven, beveiliging, opsporingsorganisaties, instellingen of organisaties uit de zorg.

Werkwijze

Een training hoort niet op zichzelf te staan maar juist in combinatie met andere leeractiviteiten. Deze vormen samen een kort leertraject en zorgen voor transfer naar de praktijk.

Tijdens de training maken we gebruik van een trainingsacteur voor het levensecht simuleren van verschillende conflictsituaties.

De studiebelasting betreft in totaal 10 uren, waarvan 8 uur de trainingsdag betreft en 2 uur voorstudie en afronding.

Vaste uitgangspunten

>Trainingen zijn altijd maatwerk

>Team Resource Management als kader

>Een helder visie op leren, de praktijk als uitgangspunt

>Teamleren overstijgt individueel leren

De eerstvolgende training:

Wordt gepland.

Persoonlijke of groepsintake

Elke training is zo veel mogelijk maatwerk. Met een persoonlijke- of groepsgerichte intake worden de leerdoelen bepaald. De leerdoelen vormen de basis van de training. Is de training met uw team, dan heeft een groepsintake de voorkeur. 

Voorstudie met leeswerk

In de periode voorafgaand aan de training krijgt u toegang tot de online leeromgeving. Hier vindt u literatuur, uitreikstukken, formulieren en eventuele opdrachten. In de trainingshandleiding ziet u wat er verwacht wordt in de aanloop naar de trainingsdag.  

De trainingsdag

In de training werken we met meerdere onderdelen. Tijdens de onderdelen behandelen we kort de theorie betreffende conflicten en conflictstijlen in teams en organisaties. We gaan aan de slag met praktische oefeningen om bekend te worden met constructieve conflictsituaties. De deelnemers ervaren hoe deze kunnen leiden tot creativiteit. Een trainingsacteur zal de deelnemers hierin uitdagen. 

Vervolgopdracht en praktijkreflectie

Na de training krijgt u de gelegenheid om de leerstof verder te verwerken. In de trainingshandleiding staat beschreven wat u allemaal kunt doen. Zo kunt u in de eerstvolgende crisissimulatie bijvoorbeeld uw nieuwe kennis en vaardigheden uitproberen. Uw reflectie daarop deelt u met de trainer en eventueel met anderen. 

Afronding

Op een bepaald moment kijkt u terug op de training als geheel. Wat heeft u geleerd? Wat ging er goed en wat behoeft nog verbetering. Wat gaat u doen om het geleerde vast te houden? 

Overzicht trainingen

Crisisbesluitvorming

Scenariodenken

Conflicthantering

Technisch voorzitterschap

Teamleren

Waarnemen en evalueren