Training waarnemen en evalueren

Kijken en luisteren

Deelnemen aan oefeningen is belangrijk in crisisbeheersing. Maar als je geen terugkoppeling krijgt over hoe je het gedaan hebt, zegt alleen je gevoel wat over je prestatie. Als je van iemand anders hoort hoe je het deed, dan heb je al meer informatie over hoe het ging. Dat is een fijn uitgangspunt. Het geven van deze feedback gaat alleen niet altijd even goed. Het ontvangen van de feedback blijkt ook een hele opgave. Begrijpelijk ook, want horen wat je niet goed doet is vaak erg onprettig. Echter, de wijze waarop je waarneemt en je feedback geeft maakt het verschil voor de ander. Het zorgt dat je de feedback beter overbrengt, dat je tips geaccepteerd worden en dat stimuleert het leren.

Kerninformatie

☉ Training waarnemen en evalueren
☉ Open inschrijving of incompany
☉ 6 tot 12 personen
☉ 1 dag
☉ Incl. online leeromgeving

Resultaat na de training:

Na de training waarnemen en evalueren kunnen de deelnemers:

✔ Het doel uitleggen van waarnemen of observeren en hoe het werkt.
✔ De didactische principes toepassen.
✔ De uitdagingen herkennen tijdens het waarnemen/observeren.
✔ Gedrag en effect observeren en omzetten in concrete bewoordingen.
✔ Schakelen tussen gesprekstechnieken gekoppeld aan de voorkeursleerstijl van Kolb.

Voor wie

De training is geschikt voor medewerkers of leidinggevenden die naast hun eigen crisisfunctie ook collega's begeleiden in hun vakbekwaamheid tijdens oefeningen.

Voor bijvoorbeeld gemeenten, veiligheidsregio’s, bedrijven, beveiliging, opsporingsorganisaties, instellingen of organisaties uit de zorg.

Werkwijze

Een training hoort niet op zichzelf te staan maar juist in combinatie met andere leeractiviteiten. Deze vormen samen een kort leertraject en zorgen voor transfer naar de praktijk.

De studiebelasting betreft in totaal 10 uren, waarvan 8 uur de trainingsdag betreft en 2 uur voorstudie en afronding.

Vaste uitgangspunten

>Trainingen zijn altijd maatwerk

>Team Resource Management als kader

>Een helder visie op leren, de praktijk als uitgangspunt

>Teamleren overstijgt individueel leren

De eerstvolgende training:

Wordt gepland.

Persoonlijke of groepsintake

Elke training is zo veel mogelijk maatwerk. Met een persoonlijke- of groepsgerichte intake worden de leerdoelen bepaald. De leerdoelen vormen de basis van de training. Is de training met uw team, dan heeft een groepsintake de voorkeur. 

Voorstudie met leeswerk

In de periode voorafgaand aan de training krijgt u toegang tot de online leeromgeving. Hier vindt u literatuur, uitreikstukken, formulieren en eventuele opdrachten. In de trainingshandleiding ziet u wat er verwacht wordt in de aanloop naar de trainingsdag.  

De trainingsdag

In de training werken we met meerdere onderdelen. Tijdens de onderdelen behandelen we kort de theorie en gaan we aan de slag met praktische oefeningen om bekend te worden met het observeren van gedrag en het effect ervan, de verschillende gesprekstechnieken en didactische basisprincipes. We oefenen in meerdere ronden om routine op te bouwen in het gespreksmodel.

Vervolgopdracht en praktijkreflectie

Na de training krijgt u de gelegenheid om de leerstof verder te verwerken. In de trainingshandleiding staat beschreven wat u allemaal kunt doen voor de beste transfer naar uw praktijk. Zo kunt u tijdens de eerstvolgende crisissimulatie bijvoorbeeld uw nieuwe kennis en vaardigheden uitproberen. Uw reflectie daarop deelt u met de trainer en eventueel met andere deelnemers. 

Afronding

Op een bepaald moment kijkt u terug op de training als geheel. Wat heeft u geleerd? Wat ging er goed en wat behoeft nog verbetering. Wat gaat u doen om het geleerde vast te houden? 

Overzicht trainingen

Crisisbesluitvorming

Scenariodenken

Conflicthantering

Technisch voorzitterschap

Teamleren

Waarnemen en evalueren