Training Technisch Voorzitterschap

Structuur als houvast

Gezegd wordt dat de voorzitter de meeste invloed heeft op de uitkomsten van het crisisteam. Het is de voorzitter die het teamoverleg structuur en houvast biedt, die ervoor zorgt dat iedereen aan het woord komt. Het is een belangrijke taak. De voorzitter is vaak ook nog formeel eindverantwoordelijk. Dat leidt vaak tot het spanningsveld tussen inhoud en proces. Het risico is aanwezig dat de voorzitter 'de inhoud ingezogen wordt'. Hoe voorkomt u dat en geeft u toch invulling aan uw verantwoordelijkheid?

Kerninformatie

☉ Training Technisch Voorzitterschap
☉ Open inschrijving of incompany
☉ Maximaal 12 personen
☉ 1 dag
☉ Incl. online leeromgeving

Resultaat na de training:

Na de training technisch voorzitterschap kunnen de deelnemers:

✔ Doelgericht werken met een vaste besluitvormingsstructuur.
✔ Daaraan vasthouden én ruimte bieden voor de dialoog.
✔ Sturen op de kritieke succesfactoren van teamfunctioneren.
✔ Interveniëren op de onderstroom van het team.
✔ Stimuleren van gezamenlijk reflectie op het teamfunctioneren.

Voor wie

De training is geschikt voor voorzitters, deelnemers, managers en complete teams, voor professionals die onder hectiek en tijdsdruk besluiten nemen. De training wordt steeds op maat gemaakt. Op maat voor de deelnemers en organisatie en gericht op de leervraag.

Voor bijvoorbeeld gemeenten, veiligheidsregio’s, bedrijven, beveiliging, opsporingsorganisaties, instellingen of organisaties uit de zorg.

Werkwijze

Een training hoort niet op zichzelf te staan maar juist in combinatie met andere leeractiviteiten. Deze vormen samen een kort leertraject en zorgen voor transfer naar de praktijk.

De studiebelasting betreft in totaal 10 uren, waarvan 8 uur de trainingsdag betreft en 2 uur voorstudie en afronding.

Vaste uitgangspunten

>Trainingen zijn altijd maatwerk

>Team Resource Management als kader

>Een helder visie op leren, de praktijk als uitgangspunt

>Teamleren overstijgt individueel leren

De eerstvolgende training:

Wordt gepland.

Persoonlijke of groepsintake

Elke training is zo veel mogelijk maatwerk. Met een persoonlijke- of groepsgerichte intake worden de leerdoelen bepaald. De leerdoelen vormen de basis van de training. Is de training met uw team, dan heeft een groepsintake de voorkeur. 

Voorstudie met leeswerk

In de periode voorafgaand aan de training krijgt u toegang tot de online leeromgeving. Hier vindt u literatuur, uitreikstukken, formulieren en eventuele opdrachten. In de trainingshandleiding ziet u wat er verwacht wordt in de aanloop naar de trainingsdag.  

De trainingsdag

In de training werken we gestructureerd met meerdere onderdelen. Tijdens de onderdelen behandelen we kort de essentiële theorie en gaan we aan de slag met praktische oefeningen om bekend te worden met de structuur, de rollen en het proces. Ook staan we uitgebreid stil bij procesinterventies om het overleg bij te sturen.

Vervolgopdracht en praktijkreflectie

Na de training krijgt u de gelegenheid om de leerstof verder te verwerken. In de trainingshandleiding staat beschreven wat u allemaal kunt doen. Zo kunt u in de eerstvolgende crisissimulatie bijvoorbeeld uw nieuwe kennis en vaardigheden uitproberen. Uw reflectie daarop deelt u met de trainer en eventueel met anderen. 

Afronding

Op een bepaald moment kijkt u terug op de training als geheel. Wat heeft u geleerd? Wat ging er goed en wat behoeft nog verbetering. Wat gaat u doen om het geleerde vast te houden? 

Overzicht trainingen

Crisisbesluitvorming

Scenariodenken

Conflicthantering

Technisch voorzitterschap

Teamleren

Waarnemen en evalueren