Training Teamleren

Gezamenlijk leervermogen

Crisismanagement is een uitdagende klus. Er staat veel op het spel. Voorbereidingen als scenariogerichte planvorming en draaiboeken blijken vaak ontoereikend door de complexiteit en onvoorspelbaarheid van de situatie. Het team zal in de praktijksituatie, op het moment zelf, samen tot oplossingen moeten komen. Op basis van nieuwe inzichten. Dat vraagt om een goede kwaliteit van samenwerken, van onderlinge communicatie en een kritische blik op het resultaat.  Het team is samen verantwoordelijk om omstandigheden die niet bijdragen hieraan te minimaliseren.

Kerninformatie

☉ Training teamleren
☉ Open inschrijving of incompany
☉ Maximaal 12 personen
☉ 1 dag
☉ Incl. online leeromgeving

Resultaat na de training:

Na de training teamleren zijn de deelnemers meer bewust van mogelijke gebreken in samenwerking en wat je eraan kunt doen. Deelnemers kunnen dan:

✔ Sturen op de kritieke succesfactoren van teamleren.
✔ Interactie in het team waarnemen en beoordelen op kwaliteit.
✔ Valkuilen en belemmerende patronen in samenwerken herkennen en benutten.
✔ Het team helpen door in te grijpen en bij te sturen op het proces.
✔ Bijdragen aan het gezamenlijk reflecteren op het proces en de teameffectiviteit.

Voor wie

De training is geschikt voor voorzitters, deelnemers, managers en complete teams, voor professionals die onder hectiek en tijdsdruk besluiten nemen. De training wordt steeds op maat gemaakt. Op maat voor de deelnemers en organisatie en gericht op de leervraag.

Voor bijvoorbeeld gemeenten, veiligheidsregio’s, bedrijven, beveiliging, opsporingsorganisaties, instellingen of organisaties uit de zorg.

Werkwijze

Een training hoort niet op zichzelf te staan maar juist in combinatie met andere leeractiviteiten. Deze vormen samen een kort leertraject en zorgen voor transfer naar de praktijk.

De studiebelasting betreft in totaal 10 uren, waarvan 8 uur de trainingsdag betreft en 2 uur voorstudie en afronding.

Vaste uitgangspunten

>Trainingen zijn altijd maatwerk

>Team Resource Management als kader

>Een helder visie op leren, de praktijk als uitgangspunt

>Teamleren overstijgt individueel leren

De eerstvolgende training:

Wordt gepland.

Persoonlijke of groepsintake

Elke training is zo veel mogelijk maatwerk. Met een persoonlijke- of groepsgerichte intake worden de leerdoelen bepaald. De leerdoelen vormen de basis van de training. Is de training met uw team, dan heeft een groepsintake de voorkeur. 

Voorstudie met leeswerk

In de periode voorafgaand aan de training krijgt u toegang tot de online leeromgeving. Hier vindt u literatuur, uitreikstukken, formulieren en eventuele opdrachten. In de trainingshandleiding ziet u wat er verwacht wordt in de aanloop naar de trainingsdag.  

De trainingsdag

In de training werken we met meerdere onderdelen. Tijdens de onderdelen behandelen we kort de essentiële theorie en gaan we aan de slag met praktische oefeningen om bekend te worden met de cyclus van analyse, de interventiemogelijkheden en de reflectie daarop. In meerdere oefeningen leren de deelnemers waar te nemen in het hier-en-nu om vandaar uit te reageren op storingen in het samenwerken. 

Vervolgopdracht en praktijkreflectie

Na de training krijgt u de gelegenheid om de leerstof verder te verwerken. In de trainingshandleiding staat beschreven wat u allemaal kunt doen. Zo kunt u in de eerstvolgende crisissimulatie bijvoorbeeld uw nieuwe kennis en vaardigheden uitproberen. Uw reflectie daarop deelt u met de trainer en eventueel met anderen. 

Afronding

Op een bepaald moment kijkt u terug op de training als geheel. Wat heeft u geleerd? Wat ging er goed en wat behoeft nog verbetering. Wat gaat u doen om het geleerde vast te houden? 

Overzicht trainingen

Crisisbesluitvorming

Scenariodenken

Conflicthantering

Technisch voorzitterschap

Teamleren

Waarnemen en evalueren