Teamtraining monodisciplinair

Mono als basis

De tijdelijke crisisorganisatie bestaat uit veel verschillende teams die met elkaar de samenwerking aangaan. Multi- en monodisciplinair. Een CoPi, ROT of Beleidsteam wordt regelmatig getraind maar hoe zit dat met taakorganisaties, secties of actiecentra Bevolkingszorg? Als deze effectief functioneren, dan biedt dat een sterke basis voor het functioneren van andere teams en de multidisciplinaire samenwerking. Het is een lastige opgave gezien de samenstelling en ervaring van de teams wisselend is. Medewerkers zien elkaar weinig en kennen elkaar soms niet of niet goed.

Opbrengst

Met de teamtraining Bevolkingszorg leren de deelnemers samenwerken in een vaste structuur en een cyclus van vergaderingen en uitvoerende werkzaamheden. Ze leren hoe ze die vergaderingen kort houden en toch alle belangrijke en relevante onderwerpen voor dat moment met elkaar bespreken en daarover besluiten nemen. De BOB methode vormt hier de leidraad. De deelnemers leren elkaars rollen en taken kennen zodat ze beter op elkaar kunnen aansluiten. Ook komen ondersteunende rollen en middelen aan bod die helpen om het team efficiënt te laten functioneren.

Doelgroep

De training is gericht op teams Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie. De training is ook geschikt voor andere monodisciplinaire crisisteams van de veiligheidsregio als onderdeel van de regionale crisisorganisatie.

Werkwijze

In meerdere onderdelen werken we met theorie en korte praktische oefeningen om gewend te raken aan elkaars rollen. We oefenen in meerdere ronden om routine op te bouwen in het samenwerkingsproces. Hoe trainingen worden ontworpen lees je op de pagina over de toegepaste didactiek.

Duur

De duur van de training is afhankelijk van een aantal factoren zoals groepsgrootte en trainingswensen. Gemiddeld duurt de training een halve tot een hele dag.

Interesse?

Heb je interesse in deze training? Neem contact op.