Systeemgerichte trainingen

Samen sterk

Crisisbeheersing doet niemand alleen. Iedereen werkt in een team, netwerk of organisatie. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en output. Samenwerken en besluitvorming zijn hierbij de leidende disciplines. Dat vindt plaats in verschillende richtingen en op meerdere niveaus. Verticaal en horizontaal, operationeel, tactisch en strategisch. Dit laat zich vertalen in drie (onderstaande) soorten trainingen.

Doelgroep

De trainingen zijn primair gericht op functionarissen en teams uit het werkveld van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie. Daarnaast is het ook mogelijk de trainingen te ontwerpen voor samenwerkingsprocessen van andere disciplines.