Functiegerichte trainingen

Op deelnemers afgestemd

De functietrainingen zijn gericht op de inhoud en kwalificatieprofielen van de functies. Dat is het uitgangspunt. Een groep deelnemers is vrijwel nooit hetzelfde en trainingswensen kunnen bestaan uit basiskennis, procesgerichte inhoud en functiegerichte vaardigheden.

Bij de intake wordt de behoefte in beeld gebracht ten aanzien van rolspecifieke kennis en vaardigheden.

Doelgroep

De functiegerichte trainingen zijn bedoeld voor functionarissen uit het werkveld van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie. Zowel voor multi- als mono-functies. Denk aan Officieren van Dienst, Algemeen Commandanten, Hoofden Taakorganisatie, Teamleiders, Informatiemanagers en Adviseurs.

Interesse? Neem contact op en we spreken het samen door.