Training crisisbesluitvorming

Kort en krachtig overleg

Een kenmerkend en cruciaal onderdeel van crisismanagement is de vergadering en het nemen van besluiten. In menig crisisteam werkt men hiervoor met de BOB structuur en in de vergadering zitten doorgaans meerdere disciplines aan tafel. Het kan voorkomen dat de ene vergadering beter loopt dan de andere. Waar ligt dat dan aan? Heb je daar invloed op?  Een vergadering inclusief besluitvorming moet kort en krachtig zijn. Maar hoe maak je nu de juiste besluiten in korte tijd?

Kerninformatie

☉ Training crisisbesluitvorming
☉ Open inschrijving of incompany
☉ Maximaal 12 personen
☉ 1 dag
☉ Incl. online leeromgeving

Resultaat na de training

Na de training crisisbesluitvorming kunnen de deelnemers:

✔ Doelgericht werken met een vaste vergader- en besluitvormingsstructuur.
✔ Een gezamenlijk bewustzijn van de omgeving opbouwen en vasthouden.
✔ Prioriteiten stellen op basis van gedeelde informatie.
✔ Omgaan met lastige situaties die in een vergadersetting voorkomen.
✔ Invloed uitoefenen op het vergaderproces door effectieve communicatie.

Voor wie

De training is geschikt voor voorzitters, deelnemers, managers en complete teams, voor professionals die onder hectiek en tijdsdruk besluiten nemen. De training wordt steeds op maat gemaakt. Op maat voor de deelnemers / organisatie en gericht op de leervraag.

Voor bijvoorbeeld gemeenten, veiligheidsregio’s, bedrijven, beveiliging, opsporingsorganisaties, instellingen of organisaties uit de zorg.

Werkwijze

Een training hoort niet op zichzelf te staan maar juist in combinatie met andere leeractiviteiten. Deze vormen samen een kort leertraject en zorgen voor transfer naar de praktijk.

De studiebelasting betreft in totaal 10 uren, waarvan 8 uur de trainingsdag betreft en 2 uur voorstudie en afronding.

Vaste uitgangspunten

>Trainingen zijn altijd maatwerk

>Team Resource Management als kader

>Een helder visie op leren, de praktijk als uitgangspunt

>Teamleren overstijgt individueel leren

De eerstvolgende training:

Wordt gepland.

Persoonlijke of groepsintake

Elke training is zo veel mogelijk maatwerk. Met een persoonlijke- of groepsgerichte intake worden de leerdoelen bepaald. De leerdoelen vormen de basis van de training. Is de training met uw team, dan heeft een groepsintake de voorkeur. 

Voorstudie met leeswerk

In de periode voorafgaand aan de training krijgt u toegang tot de online leeromgeving. Hier vindt u literatuur, uitreikstukken, formulieren en eventuele opdrachten. In de trainingshandleiding ziet u wat er verwacht wordt in de aanloop naar de trainingsdag.

De trainingsdag

In de training werken we met meerdere onderdelen. Tijdens de onderdelen behandelen we kort de theorie en gaan we aan de slag met praktische oefeningen om bekend te worden met de structuur, de rollen en het proces. We oefenen in meerdere ronden om routine op te bouwen in het besluitvormingsproces.

Vervolgopdracht en praktijkreflectie

Na de training krijgt u de gelegenheid om de leerstof verder te verwerken. In de trainingshandleiding staat beschreven wat u allemaal kunt doen. Zo kunt u in de eerstvolgende crisissimulatie bijvoorbeeld uw nieuwe kennis en vaardigheden uitproberen. Uw reflectie daarop deelt u met de trainer en eventueel met anderen. 

Afronding

Op een bepaald moment kijkt u terug op de training als geheel. Wat heeft u geleerd? Wat ging er goed en wat behoeft nog verbetering. Wat gaat u doen om het geleerde vast te houden? 

Overzicht trainingen

Crisisbesluitvorming

Scenariodenken

Conflicthantering

Technisch voorzitterschap

Teamleren

Waarnemen en evalueren