Basistraining Team Resource Management

Ontwikkelen van teamkracht

Team Resource Management (TRM) is het hedendaagse werk- en denkkader om de samenwerking in crisisteams te versterken. Crisisteams als gelegenheidsteams werken vaak in niet-routinematige omstandigheden. Complexiteit, onzekerheid, tijdsdruk en stress zijn enkele termen die deze context kernachtig beschrijven. Dat heeft invloed op ons vermogen effectief te communiceren en gezamenlijk besluiten te nemen. De basistraining Team Resource Management biedt het kader om aan de hand van 7 non-technical skills de teamkracht te analyseren en verder te ontwikkelen. Dat gebeurt door de wetenschappelijke achtergrondinformatie te vertalen in praktische handvatten die u de volgende dag meteen kunt inzetten.

Kerninformatie

☉ Training Team Resource Management
☉ Open inschrijving of incompany
☉ 6 tot 12 personen
☉ 1 dag
☉ Incl. online leeromgeving

Resultaat na de training:

Na de basistraining Team Resource Management kunnen de deelnemers:

✔ Helder uitleggen wat de doelstelling van Team Resource Management is.
✔ Herkennen of en hoe teams met Team Resource Management werken.
✔ Het team helpen door bij te sturen op de kritieke non-technical skills.
✔ Bijdragen aan het introduceren en in stand houden van de TRM principes.

Voor wie

De training is geschikt voor voorzitters, deelnemers, managers en complete teams, voor professionals die onder hectiek en tijdsdruk besluiten nemen. De training wordt elke keer zo goed mogelijk aangepast aan de deelnemers, hun werkcontext en persoonlijke leervraag.

Voor bijvoorbeeld gemeenten, veiligheidsregio’s, bedrijven, beveiliging, opsporingsorganisaties, instellingen of organisaties uit de zorg.

Werkwijze

Een training hoort niet op zichzelf te staan maar juist in combinatie met andere leeractiviteiten. Deze vormen samen een kort leertraject en zorgen voor transfer naar de praktijk.

De studiebelasting betreft in totaal 10 tot 12 uren, waarvan 8 uur de trainingsdag betreft en 2 tot 4 uur voorstudie en afronding.

Vaste uitgangspunten

>Trainingen zijn altijd maatwerk

>Team Resource Management als kader

>Een helder visie op leren, de praktijk als uitgangspunt

>Teamleren overstijgt individueel leren

De eerstvolgende training:

Wordt gepland.

Persoonlijke of groepsintake

Voorafgaande aan de training ontvangt u als deelnemer een schriftelijke intake. U kunt aangeven welke specifieke thema's u belangrijk vindt en wat uw persoonlijke leerdoelen zijn. 

U krijgt hiervoor toegang tot de online leeromgeving. 

Voorstudie met leeswerk

In de periode voorafgaand aan de training krijgt u toegang tot de online leeromgeving. Hier vindt u e-learning modules, literatuur, uitreikstukken, formulieren en eventuele opdrachten. In de trainingshandleiding ziet u wat er verwacht wordt in de aanloop naar de trainingsdag.  

De trainingsdag

In de training werken we met meerdere onderdelen. Tijdens de onderdelen herhalen we kort de theorie en gaan we aan de slag met praktische oefeningen om bekend te worden met de verschillende non-technical skills. We oefenen in meerdere ronden zodat iedereen de kans krijgt ervaring op te doen. 

Let op: De training bevat geen powerpoint presentatie. We werken uitsluitend vanuit onze waarnemingen en ervaringen.

Vervolgopdracht en praktijkreflectie

Na de training krijgt u de gelegenheid om de leerstof verder te verwerken. In de trainingshandleiding staat beschreven wat u allemaal kunt doen. Zo kunt u in de eerstvolgende crisissimulatie bijvoorbeeld uw nieuwe kennis en vaardigheden uitproberen. Uw reflectie daarop deelt u met de trainer en eventueel met anderen. 

Ook zijn de non-technical skills van toepassing op uw reguliere werkzaamheden. Wat past u daarin toe? Wat is daarvan het merkbare effect?

Afronding

Een paar weken later kijkt u terug op de training als geheel. Wat heeft u geleerd? Wat ging er goed en wat behoeft nog verbetering. Wat gaat u doen om het geleerde vast te houden? 

Daarnaast beoordeelt u het leertraject. Wat vond u ervan? Wat zijn uw tips?

Overzicht trainingen

Crisisbesluitvorming

Scenariodenken

Conflicthantering

Technisch voorzitterschap

Teamleren

Waarnemen en evalueren