Leveringsvoorwaarden van een training

Wanneer u zich inschrijft voor een training, dan gaat u met de Zaak voor Crisiskunde een contract aan. Hier leest u wat u kunt verwachten en wat er van u wordt verwacht.

1 Inschrijving en annulering

1.1 Inschrijving voor een training gebeurt door het invullen en versturen van het inschrijfformulier op de website. Zodra dit formulier is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging via de e-mail.

1.2 Na de inschrijving heeft 14 dagen bedenktijd waarin u de training kosteloos kan annuleren. Na de periode van 14 dagen wordt uw inschrijving definitief.

1.3 Als u annuleert nadat de inschrijving definitief is geworden, kost dat geld.

  • meer dan 31 dagen voor de start van de training: geen vergoeding.
  • 31 dagen tot 14 dagen voor de start van de training: 25% van de prijs.
  • Minder dan 14 dagen voor de start van de training: 50% van de prijs.
  • Minder dan 7 dagen voor de start van de training: 75% van de prijs.

2 Te weinig deelnemers

2.1 De Zaak voor Crisiskunde mag een training zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 8 deelnemers zijn.

2.2 Als een training niet doorgaat, dan hoort u dit minstens 2 weken van te voren.

3 Trainer of locatie niet beschikbaar

3.1 Als op de dag van de training de trainer of locatie niet beschikbaar is, wordt er alles aan gedaan een vervangende trainer of locatie te vinden binnen zodat de training alsnog kan aanvangen voor 10.00 uur. Lukt dit niet, dan krijgt u uw geld terug.

3.2 De Zaak voor Crisiskunde is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat als de trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de betreffende dag van de training.

4 Studiemateriaal

4.1 Alle studiematerialen die u ontvangt, tijdens de training of via de online leeromgeving, zijn voor u.

4.2 Op studiematerialen die gemaakt zijn door de Zaak van Crisiskunde rust het auteursrecht. Deze mag u gebruiken zolang het voor eigen gebruik aangemerkt kan worden. U mag inhoud afkomstig van de Zaak voor Crisiskunde gebruiken wanneer u duidelijk de bron ervan heeft vermeld.

5 Kwaliteit

5.1 De Zaak voor Crisiskunde werkt in overeenstemming met professionele normen en richtlijnen en is daarvoor geregistreerd als CRKBO docent en NOBTRA-trainer.

5.2 Wanneer u ontevreden bent over een training of een onderdeel daarvan, laat het dan meteen weten. Dan kijken we samen wat we eraan kunnen doen.

5.3 Bent u ontevreden over de manier en de uitkomst van uw klacht? Dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke klachtencommissie. Dit is beschreven in de klachtenprocedure.

6 Betaling

6.1 De betaling dient vooraf aan de training te zijn voldaan. U ontvangt daarvoor een factuur wanneer de training definitief is geworden. Deze factuur dient uiterlijk binnen 30 dagen te worden betaald.

6.2 Via het inschrijfformulier op de website geeft u aan welke naam op de factuur moet komen. Dat kan uzelf zijn of uw werkgever. In beide gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

7 Privacy

7.1 Alle informatie die u aanlevert wordt strikt vertrouwelijk behandelt. Dat geldt voor persoonsgegevens, gegevens over werk, carrière, sterktes, zwaktes, casuïstiek enzovoort. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld.

7.2 Gegevens die worden bewaard kunt u opvragen, inzien en eventueel laten verwijderen.

 

*Deze leveringsvoorwaarden zijn gespecificeerd op individuele inkoop van trainingen en gebaseerd op de algemene voorwaarden van de Zaak voor Crisiskunde.