Logo proces crisiskunde klein

T 026-234 0 234
E zaak@crisiskunde.nl

De juiste koers bij taaie veiligheidsproblemen, organisatieontwikkeling en veranderopgaven

Omdat de wereld om ons heen ook razendsnel verandert, en nieuwe eisen stelt aan de manier waarop we denken en handelen als overheid. We zien het terug in onverwachte crises en nieuwe veiligheidsthema's zoals toenemende polarisatie, georganiseerde of ondermijnende criminaliteit en digitale onveiligheid. Handhaving van Openbare Orde en Veiligheid verandert in een steeds grotere opgave van gemeenten en hun veiligheidspartners. Het stelt hoge eisen aan teams met frontliniemedewerkers, adviseurs en managers om samen met het bestuur het juiste te doen.

Teambijeenkomst brainstormen

De Zaak voor Crisiskunde is in 2014 opgericht door mij, Remco Heijnen, voor teams en overheidsorganisaties met vraagstukken op het gebied van Openbare Orde, Veiligheid en Crisisbeheersing. Actief in rollen van adviseur, trainer, project- of programmamanager. Er is over de jaren heen ruime ervaring opgedaan met uiteenlopende opdrachten. Van vertrouwelijke dossiers tot acute crisissituaties. De rode draad: werken vanuit de bedoeling, rekening houden met het onverwachte, het verbinden van perspectieven, groot denken en klein doen.

Samen werken is samen leren   

Het behoeft geen uitgebreide uitleg dat goed functionerende teams van levensbelang zijn voor organisaties. Goed functionerende teams hebben een probleemoplossend vermogen dat groter is dan dat van de teamleden bij elkaar, zo is de redenering. Teams kunnen daarom in principe beter omgaan met complexe taken dan individuen.

Echter, goed functionerende teams ontstaan niet vanzelf. Het vraagt om een investering in persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling. Gericht op het vinden en vasthouden van een gezamenlijke en doeltreffende werkwijze in relatie tot de taken en de context van het werk. De kunst of kunde van teamleren.

Teamleden leren door een continu proces van gezamenlijke actie en reflectie. Nieuwsgierigheid in elkaars visie, aansluiting zoeken op elkaars beleving, openlijk bespreken van fouten en het actief halen en brengen van feedback bij teamleden zijn gedragingen die dat tastbaar maken.

Opdrachten uitgevoerd voor oa

⟶ Title

Title

Een vraag?

Interesse om samen te werken? Even sparren over een bepaalde kwestie?
Neem gerust contact op.

Logo proces crisiskunde verticaal

T 026-234 0 234
E zaak@crisiskunde.nl

© Copyright 2022 Zaak voor Crisiskunde