Teamcoaching

Doelgericht leren met het team

Professionals kunnen als team hele mooie prestaties behalen. Van crisisteams wordt dat ook verwacht. Tegelijkertijd is het samenwerken in een team niet altijd makkelijk. Het gaat dan vooral over de manier waarop we met elkaar communiceren of tot besluitvorming komen. Teamcoaching kan daarbij helpen door het gezamenlijk functioneren en teamcompetenties te begeleiden.

Wat kan teamcoaching opleveren?

✔Ontwikkeling van gezamenlijke teamcompetenties
✔Bewustwording van de effecten van het eigen gedrag op elkaar
✔Conflicten durven aangaan en kunnen oplossen
✔Bevorderen van integraliteit en collegialiteit van teamleden
✔Benutten van de aanwezige potentie in het team

Wanneer is teamcoaching zinvol?

Tijdens oefeningen

Oefeningen en simulaties zijn van grote meerwaarde voor vakbekwaam crisismanagement. Met het team ontstaat een gezamenlijke ervaring. Met teamcoaching wordt het team gestimuleerd om te leren. In het hier-en-nu. Zo haalt u het meeste uit uw oefening.

Tijdens de praktijk

Teamcoaching gebeurt vanaf de zijlijn en kan daardoor sneller de factoren onderkennen die de teamprestaties ondermijnen. Wanneer u onder druk staat kan teamcoaching uw team helpen op koers te blijven. Door procesinterventies te doen bijvoorbeeld.

Werkwijze

Teamcoaching kan op verschillende manieren plaatsvinden. Als een eenmalige korte interventie zoals een teamwaarneming met terugkoppeling, maar ook als een serie van leeractiviteiten in een traject.

Nieuwgierig naar wat teamcoaching voor u kan betekenen?

Onze drie uitgangspunten

#1 Samenwerken is samen leren

#2 Leren is gericht op competenties

#3 Leren kan overal en altijd

Teamintake

Het doel van de intake is om tot een zinvol, inhoudelijk en procesmatig traject te komen. Een traject is gericht op het nemen van concrete stappen naar de gewenste situatie. 

De intake kan leiden tot een concrete kortdurende interventie. Bijvoorbeeld het coachen van crisisteam tijdens een oefening. 

Is er nog onvoldoende beeld waarin het team zich kan ontwikkelen. Dan is een teamanalyse mogelijk een volgende stap. 

Teamanalyse

De teamanalyse is een volgende stap na de intakefase. De teamanalyse duikt dieper onder water. Welke patronen zijn aanwezig en belemmeren effectief samenwerken? Wat heeft het team te leren?

De teamanalyse start vaak met oriënterende gesprekken. Met de leidinggevende of voorzitter en teamleden of met het waarnemen van het team tijdens werkzaamheden. Bij crisisteams zijn oefeningen en de nabespreking daarvan een goed uitgangspunt. 

Binnen de veiligheidsregio's werken teams in verschillende samenstellingen. Welke overeenkomsten hebben die teams? Een teamanalyse brengt het in kaart.

Coaching en training

Afhankelijk van de situatie en van de leervragen staan in deze fase diverse leeractiviteiten centraal. Dat kunnen teamtrainingen zijn en coaching tijdens oefeningen. 

Bij veiligheidsregio's zijn er meerdere oefenmomenten in het jaarplan die hier een rol in kunnen spelen. Deze oefenmomenten zijn geschikt voor zowel de teamanalyse als praktijkmomenten voor toepassing van het geleerde.  

Afronding en evaluatie

Alle leeractiviteiten worden afzonderlijk geëvalueerd net als het traject in zijn geheel. Centraal staan:

  • Productevaluatie: wat was het doel en hebben we dat bereikt? 
  • Procesevaluatie: hoe is het gegaan en wat was eenieders bijdrage hierin?
  • Feedback naar elkaar. Wat kunnen we van elkaar leren? 

Drie vormen van coaching

Individuele coaching

Teamcoaching

Intervisie coaching