Intervisie coaching

Gestructureerd leren van en met collega's

Zou het niet fantastisch zijn als je van collega professionals kan leren? Want, wie kan jouw omgeving en werkzaamheden nu het beste begrijpen? Intervisie is een methode waarbij het leren van collega professionals gestructureerd wordt uitgevoerd. In een groep met 'peers' (collega's in dezelfde functie) bespreek je lastige situaties en hoe jij jezelf daarin gedraagt of hoe je erover denkt. De groep reflecteert samen op een ingebrachte casus en helpt de inbrenger zo verder in zijn persoonlijke effectiviteit.

Het is belangrijk om intervisie gedegen te organiseren en te ondersteunen. Intervisie coaching is dan een kortdurende en tijdelijke begeleiding om de groep voldoende handvatten te geven om geheel zelfstandig verder te gaan met collegiale coaching, de intervisie.

Succesfactoren van intervisie

Intervisie coaching is gericht om de groep zelfstandig te maken in intervisie. Wat is daarvoor nodig?

  • Gedeelde verantwoordelijkheid voor de inbreng, het proces en de opbrengst
  • De motivatie om te leren
  • Gespreksvaardigheden
  • Vertrouwen en openheid
  • Geheimhouding en veiligheid

Wat kan intervisie opleveren?

  • Een betere transfer van opleiding en training naar de werkpraktijk
  • Verlenging of vervanging van trainingen
  • Betere borging van leerpunten uit (crisis)oefeningen/simulaties
  • Meer focus op continue leren en ontwikkelen

Een goed begin...

Een intervisiegroep kan veel opleveren maar vraagt ook om goede voorbereiding en discipline in de uitvoering. Ik kan daarbij helpen, zodat de intervisie ervaren wordt als een waardevol instrument in het leerproces van functionarissen. Van zowel de reguliere als de crisisorganisatie.

Werkwijze

Intervisie vraagt om een gedegen aanpak, anders is de kans groot dat het verzand in een oppervlakkige uitwisseling van ervaringen. Dat zou zonde zijn. Intervisie is een traject dat men met elkaar aangaat, met verschillende leeractiviteiten.

Nieuwgierig naar wat intervisie (coaching) voor u kan betekenen?

Onze drie uitgangspunten

#1 Samenwerken is samen leren

#2 Leren is gericht op competenties

#3 Leren kan overal en altijd

Drie vormen van coaching

Individuele coaching

Teamcoaching

Intervisie coaching