Individuele coaching

Doelgericht professioneel ontwikkelen

Coaching helpt om grip te krijgen op uw eigen prestaties en hoe u hierin kunt leren. Begeleiding gebeurt op een heel concrete en praktische manier. Dat begint met een heldere doelstelling. In de gesprekken reflecteren we op concrete situaties en we sluiten af met actiegerichte afspraken.

Wat kan coaching u opleveren?

 • Vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen in uw (crisis)functie
 • Aanscherpen van (crisis)gerichte vaardigheden
 • Verbeteren van werkgerelateerde relaties
 • Persoonlijke effectiviteit in beroepskritieke situaties
 • Versnellen van uw denkproces door te klankborden

Wanneer kan coaching zinvol zijn?

 • Coachen voor, tijdens en na oefeningen
  Oefeningen of simulaties maken standaard onderdeel uit van vakbekwaamheid en programma's in crisismanagement. Met coaching haalt u hier optimaal rendement uit. Met coaching gaat u doelgericht aan de slag om aspecten van uw functioneren te verbeteren.
 • Coachen tijdens een opleidingstraject
  Bent u bezig met een langer opleidingstraject? Tussentijds reflecteren op uw leerproces en handelen maakt dat u meer uit de opleiding haalt. U versterkt en versnelt uw leerproces.

Werkwijze

Coaching kan op verschillende manieren plaatsvinden. Als een eenmalige korte interventie zoals een persoonlijke waarneming met terugkoppeling, maar ook als een serie van leeractiviteiten in een coachtraject.

Nieuwgierig naar wat coaching voor u kan betekenen?

Onze drie uitgangspunten

#1 Samenwerken is samen leren

#2 Leren is gericht op competenties

#3 Leren kan overal en altijd

Persoonlijke intake

Het doel van de intake is om tot een zinvolle, inhoudelijke en procesmatige advisering over een mogelijk vervolgtraject te komen. Een traject is gericht op het nemen van concrete stappen naar de gewenste situatie.

Met kleine stappen een groot effect realiseren en een aanpak dat naadloos aansluit op uw leerbehoefte. Dat is wat we willen bereiken.

Coaching on the job

De praktijk, daar doen we het voor. Dus dan kunt u daar ook het beste werken aan uw persoonlijke ontwikkeling en leervragen. 

Niet alleen bij waarneming tijdens crisisoefeningen maar uw leervraag kan in verschillende contexten opspelen. In de koude of reguliere organisatie werkt u heel gericht aan uw leerdoelen, voor de crisis dus. Zodat u later kunt oogsten, tijdens de crisis. 

Praktijkopdrachten

Persoonlijke ontwikkeling is een intensief proces. U bent daar continue mee bezig. Praktijkopdrachten helpen u daarbij. Deze opdrachten kaderen het leerproces, geven structuur aan het reflecteren en resulteert in een logboek waar u uw ontwikkeling mee in kaart brengt. 

Coaching en training

Naast de coachingsgesprekken kunnen ook themagerichte trainingen onderdeel zijn van uw persoonlijke leertraject. In een trainingsomgeving kunt u bijvoorbeeld veilig experimenteren met nieuw gedrag. 

Online leeromgeving

U maakt ook gebruik van de online leeromgeving. Hier kunt u terecht voor alle praktijkopdrachten maar ook voor literatuur en modules E-learning gericht op de ontwikkeling van crisiscompetenties (uit het Team Resource Management). 

Afronding en evaluatie

Alle leeractiviteiten worden afzonderlijk geëvalueerd net als het traject in zijn geheel. Centraal staan:

 • Productevaluatie: wat was het doel en hebben we dat bereikt? 
 • Procesevaluatie: hoe is het gegaan en wat was eenieders bijdrage hierin?
 • Feedback naar elkaar. Wat kunnen we hiervan leren? 

Drie vormen van coaching

Individuele coaching

Teamcoaching

Intervisie coaching