Teamleren, als motor van samenwerken en presteren in de veiligheidsregio

Lerende organisatie

Onvolledige informatie, tijdsdruk, vele betrokken partijen en belangen, consequenties van betekenis en maatschappelijke impact. Het zijn kenmerken van de context waar crisisteams van onder andere veiligheidsregio’s mee te maken hebben wanneer zij aan het werk zijn. Teams die ad hoc worden samengesteld door oproepbare functionarissen van verschillende organisaties. Zo ontstaat het kenmerkende multidisciplinaire team met…

Lees meer

Zeven succesfactoren als meetlat voor het functioneren van crisisteams

7 skills of teamcompetenties

Een recept voor effectief samenwerken, bestaat dat? Misschien niet exact… maar menig boek1 laat in ieder geval zien dat er randvoorwaarden bestaan waaraan een effectief team zou moeten voldoen. Bij Crew of Team Resource Management spreekt men dan doorgaans over de zeven skills of competenties. Een garantie voor succes is er niet maar uit studies…

Lees meer

Team Resource Management in veiligheids-regio’s, een noodzaak? Drie redenen.

Redenen waarom samenwerking team lastig blijft

Team Resource Management, steeds meer hoor je erover. Klinkt interessant, maar wat is het? En is het nodig? Team Resource Management (TRM in het kort) kan je zien als een hedendaags recept voor samenwerken specifiek voor crisisteams. Het biedt een raamwerk voor teamontwikkeling. TRM is dan gericht op de beroepskritieke teamcompetenties. Het doel is om…

Lees meer

Team Resource Management, systeemdenken en de Roos van Leary

Team Resource Management (TRM) wordt meestal beschreven aan de hand van de zeven competenties. Besluitvorming, Assertiviteit, Situationeel bewustzijn, Leiderschap, Communicatie, Aanpassingsvermogen en Missie of opdrachtanalyse. Dat een handig en compact kader. Maar om het echt goed te begrijpen vind ik het wat eenzijdig. TRM is meer dan alleen de ‘7 skills’. De achtergronden zijn minstens zo…

Lees meer