Team Resource Management in veiligheids-regio’s, een noodzaak? Drie redenen.

Redenen waarom samenwerking team lastig blijft

Team Resource Management, steeds meer hoor je erover. Klinkt interessant, maar wat is het? En is het nodig? Team Resource Management (TRM in het kort) kan je zien als een hedendaags recept voor samenwerken specifiek voor crisisteams. Het biedt een raamwerk voor teamontwikkeling. TRM is dan gericht op de beroepskritieke teamcompetenties. Het doel is om…

Lees meer

Team Resource Management, systeemdenken en de Roos van Leary

Team Resource Management (TRM) wordt meestal beschreven aan de hand van de zeven competenties. Besluitvorming, Assertiviteit, Situationeel bewustzijn, Leiderschap, Communicatie, Aanpassingsvermogen en Missie of opdrachtanalyse. Dat een handig en compact kader. Maar om het echt goed te begrijpen vind ik het wat eenzijdig. TRM is meer dan alleen de ‘7 skills’. De achtergronden zijn minstens zo…

Lees meer

Waar komt ‘ons’ BOB model voor besluitvorming in crisisteams vandaan?

crisisoverleg met bob

BOB is de afkorting voor Beeld-Oordeel-Besluit en het meest bekende model voor besluitvorming in crisisteams. Teams van veiligheidsregio’s, gemeenten, ziekenhuizen en de zorgsector bijvoorbeeld. Goed die eensgezindheid en uniformiteit, maar waarop is het nu gebaseerd? Waar komt dat model nu vandaan? Besluitvorming met BOB in het kort uitgelegd Met het BOB-model is het de bedoeling…

Lees meer

Een effectief team: schakelen tussen het groepsproces en inhoud

Ik observeerde deze week een oefening van een Regionaal Operationeel Team (ROT) van een veiligheidsregio. Het viel me op dat de voorzitter (operationeel leider) erg hard aan het werk was. Daarmee bedoel ik dat hij zichtbaar meedacht en deelnam aan de discussies in het team omtrent de geconstateerde problemen. Ik zie dat vaker. Dat zou…

Lees meer

Hoe Karin met groepsdruk werd geconfronteerd

Weerstand bieden tegen groepsdruk

Een paar weken geleden was ik aanwezig bij een aantal CoPi oefeningen. Een CoPi staat voor Commando Plaats Incident en is de plek nabij een incident waar de hulpdiensten met elkaar afstemmen onder de leiding van een leider CoPi. Op die dag oefenen de multidisciplinaire teams in verschillende samenstellingen met diverse casussen. Hele leerzame dagen…

Lees meer