Visualisatie als hulpmiddel voor (betere) besluitvorming in crisisteams

Betere besluiten door gebruik canvas

Hoewel je best mag verwachten dat professionele crisisteams op basis van hun kennis en ervaring kritisch kunnen denken en juiste keuzes maken, zijn er hulpmiddelen nodig voor het omgaan met informatie als basis voor besluitvorming. Zo zijn er verschillende procesmodellen (of afkortingen) die de (groeps)besluitvorming ondersteunen. Wat zijn die verschillen en maakt dat wat uit?…

Lees meer

Zeven succesfactoren als meetlat voor het functioneren van crisisteams

7 skills of teamcompetenties

Een recept voor effectief samenwerken, bestaat dat? Misschien niet exact… maar menig boek1 laat in ieder geval zien dat er randvoorwaarden bestaan waaraan een effectief team zou moeten voldoen. Bij Crew of Team Resource Management spreekt men dan doorgaans over de zeven skills of competenties. Een garantie voor succes is er niet maar uit studies…

Lees meer

Waar komt ‘ons’ BOB model voor besluitvorming in crisisteams vandaan?

crisisoverleg met bob

BOB is de afkorting voor Beeld-Oordeel-Besluit en het meest bekende model voor besluitvorming in crisisteams. Teams van veiligheidsregio’s, gemeenten, ziekenhuizen en de zorgsector bijvoorbeeld. Goed die eensgezindheid en uniformiteit, maar waarop is het nu gebaseerd? Waar komt dat model nu vandaan? Besluitvorming met BOB in het kort uitgelegd Met het BOB-model is het de bedoeling…

Lees meer

Een effectief team: schakelen tussen het groepsproces en inhoud

Ik observeerde deze week een oefening van een Regionaal Operationeel Team (ROT) van een veiligheidsregio. Het viel me op dat de voorzitter (operationeel leider) erg hard aan het werk was. Daarmee bedoel ik dat hij zichtbaar meedacht en deelnam aan de discussies in het team omtrent de geconstateerde problemen. Ik zie dat vaker. Dat zou…

Lees meer

Hoe Karin met groepsdruk werd geconfronteerd

Weerstand bieden tegen groepsdruk

Een paar weken geleden was ik aanwezig bij een aantal CoPi oefeningen. Een CoPi staat voor Commando Plaats Incident en is de plek nabij een incident waar de hulpdiensten met elkaar afstemmen onder de leiding van een leider CoPi. Op die dag oefenen de multidisciplinaire teams in verschillende samenstellingen met diverse casussen. Hele leerzame dagen…

Lees meer