Blended learning

Blended learning is een leertheorie, een didactisch gefundeerde aanpak waarbij klassikale, digitale en informele leervormen geïntegreerd worden. Het komt neer op een combinatie van verschillende online en offline werkvormen die elkaar aanvullen in een bepaald leertraject.

Blended learning verhoogt het leerrendement. Dat komt omdat er meer maatwerk mogelijk is. Een leertraject is beter in te richten op de leervoorkeuren of -stijlen van individuen en groepen. De voortgang en resultaten hiervan zijn goed te monitoren. Dat is meestal gefaciliteerd met werkopdrachten en online toetsen. Een andere reden is dat leren meer toegankelijk wordt door de onafhankelijkheid van tijd en plaats.

Een idee van Blended learning in de praktijk

Een eenvoudig voorbeeld. Marjan volgt lessen op het gebied van situationeel leiderschap. De klassikale contactdagen vormen de kern. Tijdens die dagen staat het praktisch oefenen met verschillende leiderschapsstijlen centraal. Voorafgaand aan de lesdagen volgt Marjan digitale lessen gericht op de theorie. Ook leest ze elke week een paar hoofdstukken van het basisboek van Hersey & Blanchard. Na de contactdagen krijgt ze opdrachten. Die opdrachten krijgt zij via het e-learning platform. Een opdracht bestaat bijvoorbeeld uit het reflecteren op een praktijksituatie. Een andere opdracht betreft een korte toets. Zo is haar opleiding opgebouwd uit voorbereidende opdrachten, klassikale lesdagen en verschillende verwerkingsopdrachten.

Remco Heijnen

Over Remco Heijnen

Remco is de eigenaar van de Zaak voor Crisiskunde, een onderneming gericht op training en coaching voor persoonlijke effectiviteit en teamontwikkeling voor professionals en teams die werken in complexe en onvoorspelbare situaties. Lerende teams maken het verschil!

Laat een reactie achter