Beleidsontwikkeling

Beleidsontwikkeling of planvorming, in de wereld van crisisbeheersing vraagt dat de betrokkenheid van vele stakeholders. Crisiskunde ziet beleid daarom niet alleen als eindproduct maar ook als proces. Een proces waarbij onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden en waar stakeholders vroegtijdig betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering. Dat gebeurt door het organiseren en begeleiden van de samenwerking tussen betrokken partijen en het opzetten van een communicatiesysteem voor het genereren en delen van informatie.

De kracht van Crisiskunde is die van bruggen bouwen tussen werkvloer, beslisser en andere belanghebbenden. Door communicatie en procesbegeleiding. Door zowel inhoudelijke kennis als kennis over communicatie en communicatietechniek. Zo wordt gewerkt aan breed gedragen beleid en plannen die vindbaar zijn om echt gebruikt te worden.