Ben jij een ideale teamspeler? Drie kenmerken en een test.

Ideale teamlid

Veel aandacht gaat uit naar het functioneren van teams en teamleiders. Leidinggeven, teamontwikkeling en de vragen rondom zelfsturing bijvoorbeeld. Maar hoe zit het met de mensen die het team in de praktijk vormen? Wat zijn nou ideale teamleden en waar herken je ze aan? Een aantal kenmerken onderscheiden echte teamspelers van de gewone werknemer. Daar…

Lees verder

Visualisatie als hulpmiddel voor (betere) besluitvorming in crisisteams

Betere besluiten door gebruik canvas

Hoewel je best mag verwachten dat professionele crisisteams op basis van hun kennis en ervaring kritisch kunnen denken en juiste keuzes maken, zijn er hulpmiddelen nodig voor het omgaan met informatie als basis voor besluitvorming. Zo zijn er verschillende procesmodellen (of afkortingen) die de (groeps)besluitvorming ondersteunen. Wat zijn die verschillen en maakt dat wat uit?…

Lees verder

Netwerkmanagement als onderdeel van crisismanagement. Met twee simpele vragen.

In dit artikel wil ik de netwerkanalyse centraal stellen, een essentieel onderdeel van crisismanagement waarmee je makkelijker de aansluiting vindt op wat er buiten het crisisteam allemaal plaatsvindt. De netwerkanalyse is eenvoudig op te delen in twee vragen: voor wie doen we het en met wie? Visie op Bevolkingszorg Op 9 oktober 2017 schreef Roy…

Lees verder

Teamleren, als motor van samenwerken en presteren in de veiligheidsregio

Lerende organisatie

Onvolledige informatie, tijdsdruk, vele betrokken partijen en belangen, consequenties van betekenis en maatschappelijke impact. Het zijn kenmerken van de context waar crisisteams van onder andere veiligheidsregio’s mee te maken hebben wanneer zij aan het werk zijn. Teams die ad hoc worden samengesteld door oproepbare functionarissen van verschillende organisaties. Zo ontstaat het kenmerkende multidisciplinaire team met…

Lees verder

Zeven succesfactoren als meetlat voor het functioneren van crisisteams

7 skills of teamcompetenties

Een recept voor effectief samenwerken, bestaat dat? Misschien niet exact… maar menig boek1 laat in ieder geval zien dat er randvoorwaarden bestaan waaraan een effectief team zou moeten voldoen. Bij Crew of Team Resource Management spreekt men dan doorgaans over de zeven skills of competenties. Een garantie voor succes is er niet maar uit studies…

Lees verder

Team Resource Management in veiligheids-regio’s, een noodzaak? Drie redenen.

Redenen waarom samenwerking team lastig blijft

Team Resource Management, steeds meer hoor je erover. Klinkt interessant, maar wat is het? En is het nodig? Team Resource Management (TRM in het kort) kan je zien als een hedendaags recept voor samenwerken specifiek voor crisisteams. Het biedt een raamwerk voor teamontwikkeling. TRM is dan gericht op de beroepskritieke teamcompetenties. Het doel is om…

Lees verder

Team Resource Management, systeemdenken en de Roos van Leary

Team Resource Management (TRM) wordt meestal beschreven aan de hand van de zeven competenties. Besluitvorming, Assertiviteit, Situationeel bewustzijn, Leiderschap, Communicatie, Aanpassingsvermogen en Missie of opdrachtanalyse. Dat een handig en compact kader. Maar om het echt goed te begrijpen vind ik het wat eenzijdig. TRM is meer dan alleen de ‘7 skills’. De achtergronden zijn minstens zo…

Lees verder

Waar komt ‘ons’ BOB model voor besluitvorming in crisisteams vandaan?

crisisoverleg met bob

BOB is de afkorting voor Beeld-Oordeel-Besluit en het meest bekende model voor besluitvorming in crisisteams. Teams van veiligheidsregio’s, gemeenten, ziekenhuizen en de zorgsector bijvoorbeeld. Goed die eensgezindheid en uniformiteit, maar waarop is het nu gebaseerd? Waar komt dat model nu vandaan? Besluitvorming met BOB in het kort uitgelegd Met het BOB-model is het de bedoeling…

Lees verder

Een effectief team: schakelen tussen het groepsproces en inhoud

Ik observeerde deze week een oefening van een Regionaal Operationeel Team (ROT) van een veiligheidsregio. Het viel me op dat de voorzitter (operationeel leider) erg hard aan het werk was. Daarmee bedoel ik dat hij zichtbaar meedacht en deelnam aan de discussies in het team omtrent de geconstateerde problemen. Ik zie dat vaker. Dat zou…

Lees verder

Hoe Karin met groepsdruk werd geconfronteerd

Weerstand bieden tegen groepsdruk

Een paar weken geleden was ik aanwezig bij een aantal CoPi oefeningen. Een CoPi staat voor Commando Plaats Incident en is de plek nabij een incident waar de hulpdiensten met elkaar afstemmen onder de leiding van een leider CoPi. Op die dag oefenen de multidisciplinaire teams in verschillende samenstellingen met diverse casussen. Hele leerzame dagen…

Lees verder