Analyse en Onderzoek

Leren begint met reflectie.
Teamontwikkeling start met onderzoek en verschaft inzicht in het functioneren van het team en welke leerinterventies nuttig kunnen zijn. Wat is het probleem en wat dient de teambegeleiding te bereiken?

Doel
Het doel van de analyse is het komen tot een zinvolle, inhoudelijke en procesmatige advisering over een mogelijk vervolgtraject en de doelstellingen. Een traject is gericht op het nemen van stappen vanuit de huidige situatie naar een gewenste situatie. Met kleine stappen een groot effect realiseren en een aanpak dat naadloos aansluit op de leerbehoefte van het team.

De analyse kan het begin zijn van een traject dat we samen uitvoeren of als input voor uw opleidingsplan.

Een concrete teamanalyse
Het belangrijkste onderdeel van de analyse is het komen tot een concrete vraag en doelstelling. De teamanalyse start vaak met een gesprek met de leidinggevende en het team of met het waarnemen van het team tijdens werkzaamheden. Bij crisisteams zijn oefeningen en de nabespreking een goed uitgangspunt. Het waarnemen is systeemgericht. Er wordt gekeken naar de interactie tussen de teamleden en de structuur die dit tot zijn recht laat komen. Wat wordt er op welk moment besproken? Is er voldoende kritisch geluid? Wie zet zich wel en niet in bij het zoeken naar oplossingen? Wordt er aandachtig geluisterd naar elkaar? Afhankelijk van de afspraken wordt de analyse afgesloten met een rapportage en een voorstel voor het vervolg.

Multidisciplinaire teams
Crisisteams zijn vaak multidisciplinair en wisselend qua samenstelling door dienstregelingen. De analyse vindt dan idealiter plaats bij meerdere teamsamenstellingen. Operationeel, tactisch of bestuurlijk. Op die manier kunnen de overeenkomsten inzichtelijk gemaakt worden om verder te bespreken.

Wilt u inzicht in hoe uw team(s) functioneren, welke ontwikkelvragen er zijn en waar de groeipotentie zit? Vind hier de gegevens om contact op te nemen.