De juiste koers Bij veiligheidsvraagstukken, organisatieontwikkeling en veranderopgaven.

Sommige teams en organisaties doen het beter dan andere. Ook wanneer zij zich in zwaar weer en turbulente omstandigheden bevinden. Of buitengewoon risicovol werk uitvoeren. Uit onderzoek blijkt dat daar extreem veel aandacht uitgaat naar doelen die ze nastreven en op een gezonde manier omgaan met het maken van fouten. Ze beschikken dan over vaardigheden om zich steeds weer aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Een praktijk die anderen in (veel) mindere mate uitoefenen. Wat kunnen we daarvan leren?

Interim-management

Voor:

Projecten Programma's Teams Crises

Wanneer u of uw organisatie behoefte heeft aan een tijdelijk in te zetten manager of senior adviseur, dan is detachering een logische optie om te verkennen. Het is vooral handig wanneer tijdelijk extra sturing is vereist of een bijzondere combinatie van competenties om het gestelde doel te bereiken. 

Koers zetten en houden

Doelgericht in organiseren en veranderen

Snel schakelen in kritische omstandigheden

Gezamenlijk leren staat voorop

Operationeel en strategisch

Teamontwikkeling

Voor:

OOV teams Projectteams Managementteams Crisisteams

Goed functionerende teams zijn van levensbelang voor organisaties. Goed functionerende teams hebben een probleemoplossend vermogen dat groter is dan dat van de teamleden bij elkaar. Teams kunnen daarom in principe beter omgaan met complexe vragen.

Maar... goed functionerende teams ontstaan niet vanzelf. Het vraagt om een investering in gezamenlijke ontwikkeling. Gericht op een gezamenlijke en doeltreffende werkwijze in relatie tot de taken en de context van het werk: de kunst en kunde van het teamleren. Samen leren, reflecteren en presteren.

Door nieuwsgierig te zijn in elkaars visie en aansluiting zoeken op elkaars beleving. Openlijk bespreken van vergissingen en het actief halen en brengen van feedback. Dat zijn de gedragingen die teamontwikkeling tastbaar maken.

Samen leren en presteren

Teamanalyse

Teamtrainingen

Teamcoaching

Teambenchmark

Online leerplatform

Online leerplatform

Team Resource Management; leren en presteren in de crisisorganisatie

Deze online training is momenteel in ontwikkeling.

Collegiale coaching; waarnemen en evalueren van crisisprofessionals

Deze online training is momenteel in ontwikkeling.

Wat klanten zeggen

Een beschrijving... (in ontwikkeling)