De juiste koers Bij veiligheidsvraagstukken, organisatieontwikkeling en veranderopgaven.

Voor het betrouwbaar organiseren van veiligheid moet een groot deel van ons werk gaan over de manier waarop we samenwerken. Bij opdrachten gaat er daarom veel aandacht uit naar het creëren van duidelijkheid door een gezamenlijke koers, structuur en heldere procedures. Anderzijds gaat veel aandacht uit naar de dynamiek en onderlinge relaties. Het gaat om hard en zacht. Resultaat en afstemming. Het draait om continu leren en zelforganisatie als bouwstenen voor een gezond samenwerkingsverband. In gewone én buitengewone omstandigheden.

Interim-werk

Voor:

ProjectenProgramma'sTeams

Wanneer u of uw organisatie behoefte heeft aan een tijdelijk in te zetten manager of senior adviseur, dan is detachering een logische optie om te verkennen. Het is vooral handig wanneer tijdelijk extra sturing is vereist of een bijzondere combinatie van competenties om het gestelde doel te bereiken. 

Koers zetten en houden

Doelgericht in organiseren en veranderen

Snel schakelen in kritische omstandigheden

Gezamenlijk leren staat voorop

Operationeel en strategisch

Teamontwikkeling

Voor:

OOVMTNetwerkCrisisteam

Goed functionerende teams zijn van levensbelang voor organisaties. Goed functionerende teams hebben een probleemoplossend vermogen dat groter is dan dat van de teamleden bij elkaar. Teams kunnen daarom in principe beter omgaan met complexe vragen.

Maar... goed functionerende teams ontstaan niet vanzelf. Het vraagt om een investering in gezamenlijke ontwikkeling. Gericht op een gezamenlijke en doeltreffende werkwijze in relatie tot de taken en de context van het werk: de kunst en kunde van het teamleren. Samen leren, reflecteren en presteren.

Door nieuwsgierig te zijn in elkaars visie en aansluiting zoeken op elkaars beleving. Openlijk bespreken van vergissingen en het actief halen en brengen van feedback. Dat zijn de gedragingen die teamontwikkeling tastbaar maken.

Samen leren en presteren

Teamanalyse

Teamtrainingen

Teamcoaching

Teambenchmark

Online leerplatform

Wat klanten zeggen

Een beschrijving... (in ontwikkeling)