Voor het betrouwbaar organiseren van veiligheid In teams, projecten en andere slimme samenwerkingsverbanden

Betrouwbaar organiseren gaat over het streven naar consistente hoge prestaties in complexe en dynamische omgevingen. Het legt de nadruk op alertheid en veerkracht. Op het voorkomen van vergissingen, incidenten en problemen. Mensen in hoog betrouwbare organisaties hebben oog voor operationele details en denken in scenario's. Zij bevorderen flexibel leiderschap, onderlinge communicatie en continu leren en verbeteren. Het zijn principes die publieke organisaties helpen om effectiever te sturen op maatschappelijke waarde. In gewone maar vooral in buitengewone omstandigheden.

Voor een weerbare overheid Integer en vindingrijk

Interim-management

Flexibele en resultaatgerichte ondersteuning voor teams, projecten en programma's.

Online leerprogramma's

Leren en presteren in een dynamische werkomgeving.

Teamontwikkeling

Proces- en competentiegericht leren en continu verbeteren.

Voor het realiseren van
maatschappelijke doelen
Nu en in de toekomst

Aanpak ondermijning

Van signaal naar interventie

Digitale veiligheid

Criminaliteit en kwetsbaarheid

Maatschappelijke onrust

Door een polariserende samenleving

Zorg en veiligheid

Verbonden met het sociaal domein

Intelligence op orde

Met een betere informatiepositie

Zwarte zwanen

Onzeker, onvoorspelbaar en onbekend.

Om te lezen Op zoek naar perspectieven over het betrouwbaar organiseren van veiligheid.

Ben jij een ideale teamspeler? Drie kenmerken en een test.

Veel aandacht gaat uit naar het functioneren van teams en teamleiders. Leidinggeven, teamontwikkeling en de vragen rondom zelfsturing bijvoorbeeld. Maar hoe zit het met de mensen die het team in de praktijk vormen? Wat zijn nou ideale teamleden en waar herken je ze aan? Een aantal kenmerken onderscheiden echte teamspelers van de gewone werknemer. Daar…

Lees verder

Voor een cultuur van samenwerken In gewone én buitengewone omstandigheden